• Sát Thủ Văn Phòng 2012
  • Quái Vật Vũ Trụ 2011
  • Vẻ Đẹp Mỹ 1999