Kinh điển

Sửu Nhi Phần 2

Đồng ý sử dụng, mời quý khách bấm các lựa chọn

Quý khách soạn: MUA 3 14855 gửi 5069 để xem phim
Lưu ý: Quý khách vui lòng soạn đúng cú pháp trên

"Sửu Nhi" đã trở lại trong phần 2 với nhiều tuyến nhân vật mới, hy vọng phim học sinh này sẽ mang lại đa góc nhìn đa dạng hơn về đời sống học sinh hiện tại.