Tâm Lý

Thử Thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới

Đồng ý sử dụng, mời quý khách bấm các lựa chọn

Quý khách soạn: MUA 3 16409 gửi 5069 để xem phim
Lưu ý: Quý khách vui lòng soạn đúng cú pháp trên

Phim xoay quanh câu chuyện của một người đàn ông đã qua đời nhưng phải trải qua 7 cuộc thử thách trong 49 ngày.