Hành động

Ngũ Thử Đại Náo Đông Kinh

Đồng ý sử dụng, mời quý khách bấm các lựa chọn

Quý khách soạn: MUA 3 16487 gửi 5069 để xem phim
Lưu ý: Quý khách vui lòng soạn đúng cú pháp trên

Phim xoay quanh cuộc đời Triển Chiêu – vị đại hiệp coi bốn bể là nhà, hành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp dân nghèo. Nhờ đó, danh tiếng anh lan truyền khắp chốn, được Hoàng đế mời vào cung phong làm Ngự Tiền Thị Vệ, xưng danh Ngự Miêu.